Gå til sidens indhold

Overenskomster i det private

Samlet alfabetisk oversigt over arbejdspladser i det private hvor DM har overenskomst.

0-9

3F - Fagligt Fælles Forbund

A

AC Børnehjælp i Århus 
Aids Fondet
Akademikernes A-kasse
Albertslund Boligselskab 
Albertslund Vand og Spildevand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aquadjurs A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Arriva Danmark A/S
Arwos Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Assens Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Atkins Danmark A/S
Atkins Danmark A/S Hovedaftale
ATP AC-overenskomst 2018-2021
ATP Hovedaftale
ATP tillægsprotokollat
ATP overdragelsesaftale

B

Forsyning Ballerup (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bibliotekarforbundet 
Billund Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bioteknologisk Institut, Forskning og Udvikling (findes ikke elektronisk)
Blade Test Centre A/S (findes ikke elektronisk)
BL - Danmarks Almene Boliger
BL - Danmarks Almene Boliger, protokollat om barselsbestemmelser
Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden
Bornholms Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Brønderslev Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
BUPL Forbundskontoret
BUPL Hovedstaden
Børns vilkår

C

CISU (tidligere Projektrådgivningen)
CSC Danmark A/S, overenskomst
CSC Danmark A/S, Hovedaftale
CSC Danmark A/S, Koncernaftale
CSC Scandihealth A/S
CSC Scandihealth A/S, lokalaftaler

D

Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening medarbejderhåndbog
Danmarks Radio, administrative og tekniske funktioner
Danmarks Radio, programmedarbejdere 
DBC A/S (Dansk Bibliotekscenter)
Dansk centralbibliotek for Sydslesvig
Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Firmaidrætsforbund, lønaftale
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp, aftale om overenskomstfornyelse
Dansk Flygtningehjælp, protokollat om seniorordninger
Dansk Magisterforening
Dansk Magisterforening, lønaftale
Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden
Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors, forhandlingsresultat OK 2015-2018
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Havne
Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse
De Gule Sider A/S
De Gule Sider A/S, forhandlingsresultat 2010
Demko A/S, hovedaftale og overenskomst
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK
Det Grønlandske Hus Odense
Det Grønlandske Hus Aalborg
Det Grønlandske Hus Aarhus
Det Grønlandske Hus København 
Din Forsyning A/S
DSB Ejendomme A/S (omfattet af statens overenskomst)
DSB First A/S (omfattet af statens overenskomst)
DSB S-tog A/S

E

EG Kommuneinformation
EG Kommuneinformation, studerendes vilkår
Egedal Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Eltel Networks A/S
Eltel Networks A/S, allonge til aftale
Energinet.dk
Enhedslisten
Ergoterapeutforeningen
Eurofins Danmark A/S
Eurofins Danmark A/S, Pensionsaftale
Euro Mediterranean Human Rights Network
Experimentarium
Experimentarium, studerende ansat som piloter

F

Favrskov Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Faxe Kommune Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
FIC - Fagligt Internationalt Center
FIC, bilag til overenskomsten om TR-regler
FIC, bilag til overenskomsten om tilrettelæggelse af ferie
Fjernvarme Fyn A/S
FlexDanmark
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Folkekirkens Nødhjælp 
Folketingets Administration
Forbrugerrådet Tænk
FORCE Technology
Fors husaftale og pensionsoversigt
Fountain House
Fredensborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Fredericia Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Frederiksberg Forsyning A/S 
Frederiksberg Forsyning a/s, hovedaftale
Frederikshavn Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Frie Børnehaver og Fritidshjem
Friluftsrådet

G

Glostrup Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Greve Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Gribvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Guldborgsund Forsyning Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

H

Hedensted Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Helsingør Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hillerød Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hjørring Vandselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HOFOR A/S
Horsens Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HTK Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hvidovre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Højskolernes Hus
Hørsholm Vand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)

I

Ikast-Brande Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
International Medical Cooperation Committee (IMCC)
Incita
Interset (findes ikke elektronisk)
Ishøj Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Itadel A/S (findes ikke elektronisk)

J

Jammerbugt Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

K

Kalundborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kerteminde Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kolding Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kommunernes Landsforening, akademikere
Kommunernes Landsforening, studerende
Konventum (Fonden LO-skolen)
Kristendemokraternes sekretariat og folketingsgruppe (findes ikke elektronisk)
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse, bilag 1-6 til overenskomsten
Kræftens Bekæmpelse, bilag 7-13 til overenskomsten
Kræftens Bekæmpelse, Hovedaftale
Københavns Lufthavne A/S
Køge Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

L

Landsforeningen LEV
Langeland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lejre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lemvig Forsyningsservice A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lolland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

M

Mariagerfjord Vand a|s (omfattet af den kommunale overenskomst)
Medborgerne
Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke, aftale om overenskomstfornyelse
Mellemfolkeligt Samvirke, aftale om åremålsansættelse
Middelfart Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Morsø Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Mødrehjælpen

N

NK-Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nordvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nyborg Forsyning & Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

O

Odense Renovationsselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Odsherred Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Orbicon 
Oxfam IBIS

P

PenSam
Post Danmark A/S
Provas (omfattet af den kommunale overenskomst)

R

Randers Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Rebild Vand og Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Red Barnet
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Royal Greenland A/S (findes ikke elektronisk)
Røde Kors
Røde Kors, forhandlingsresultat 1. april 2015 til 31. marts 2018
Røde Kors (Ungdommens Røde Kors)

S

Scandlines A/S
Schultz Information A/S
Schultz Information A/S, forhandlingsresultat
Sex & Samfund
Silkeborg Forsyning A/S
Slagelse Erhvervscenter A/S
Socialdemokraterne
SOS Børnebyerne
Steno Diabetes Center
Steno Diabetes Center, lokalaftale om stillingsstruktur 
Struer Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Syddjurs Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Sønderborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

T

TDC A/S 
TDC A/S, hovedaftale
TDC A/S, aftale om personalereduktioner af større omfang
TDC A/S, lønregulering
Teknologisk Institut
Thisted Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Tre-For 
Tønder Forsyning A/S
Tårnby Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

U

Ungdomsbyen

V

Vand og Affald A/S Svendborg (omfattet af den kommunale overenskomst)
VandCenter Syd A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejen Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejle Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Verdo Randers (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vest Vand Service A/S Brøndby (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vesthimmerlands Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

Ø

Ørsted Energy Thermal Power A/S og Ørsted Energy Wind Power A/S
Ørsted Energy Power Holding A/S

Å/AA

Aalborg Forsyning, Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aalborg Forsyning Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aarhus Vand A/S