Søg på nettet

DM i Information

16.04.2014

Uddannelsesreformer

”Det er ganske usikkert, hvorvidt udvidelsen af bachelor-uddannelsen vil gøre bachelorer mere attraktive for det erhvervsliv, der skal aftage dem.”

Ingrid Stage, formand for DM