Gå til sidens indhold

Valg i DM

Nu har du chancen for at gøre din indflydelse gældende i DM. Vi afholder nemlig en række valg i efteråret 2018. Du kan stemme til valgene fra 22. oktober til 7. november.

Nu har du mulighed for at få medbestemmelse og indflydelse på DM’s politiske retning, uanset om du er ansat på det offentlige eller private arbejdsmarked, er freelancer, studerende eller pensionist. 

2018 står nemlig i valgenes tegn i DM. Vi skal finde det nye korps af politisk aktive DM’ere, der skal sætte retningen for DM fra 1. januar 2019 og tre år frem.

Fra 22. oktober - 7. november skal vi:

  • Vælge ny hovedbestyrelse i DM
  • Vælge ny bestyrelse for de politiske sektorer, som er DM Offentlig, DM Privat og Selvstændige, DM Viden samt DM Leder og DM Studerende
  • Vælge ny bestyrelse for Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og Landsklubben for Selvstændige og Freelancere.
  • Vælge ny bestyrelse for Pensionistsektionen

Formandsvalget er afgjort ved fredsvalg. Camilla Gregersen er således fortsat formand for DM fra 1. januar 2019 og tre år frem. 

Valgperioden er tre år. Kandidater til DM's politiske fora skal dog være opmærksomme på, at der i øjeblikket foregår et udviklingsarbejde i DM. Den overordnede hensigt er at skabe et nyt og mere relevant DM, der formår at skabe mere engagement og identifikation hos medlemmerne. Det er et muligt scenarie, at arbejdet også vil medføre forslag til kongressen om en ny politisk struktur og nye vedtægter.

Kongressamlingen afholdes næste gang ultimo maj 2019, og hvis de delegerede vedtager en ny politisk struktur, kan det betyde, at der skal afholdes nyvalg til den nye struktur i løbet af 2019.

Vigtige datoer

Valgene løber fra 22. oktober til 7. november. 

Som medlem af DM får du en mail med link til afstemningen 22. oktober.