Gå til sidens indhold

Løn statsansat

Her kan du se løn for administrativt ansatte.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

 • Basisløn og pension pr. 1. april 2018
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 262.499 21.874,92 44.887 3.740,58 307.386 25.615,50
  2   1. år 2. år 268.618 22.384,83 45.934 3.827,83 314.552 26.212,67
  4 1. år 2. år 3. år 305.116 25.426,33 52.175 4.347,92 357.291 29.774,25
  4 2. år 3. år 4. år 305.116 25.426,33 52.175 4.347,92 357.291 29.774,25
  5 3. år 4. år 5. år 328.839 27.403,25 56.231 4.685,92 385.070 32.089,17
  6 4. år 5. år   350.474 29.206,17 59.931 4.994,25 410.405 34.200,42
  7   6. år   354.956 29.579,67 60.697 5.058,08 415.653 34.637,75
  8 5. år 7. år   371.791 30.982,58 63.576 5.298,00 435.367 36.280,58

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Rådighedstillæg
    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 39.257 3.271,45 42.791 3.565,88
  4.-6. år 41.900 44.820 3.734,98 48.853 4.071,12
  7.-8. år 48.500 51.880 4.323,30 56.549 4.712,40
  9. år og flg. 57.000 60.972 5.080,99 66.459 5.538,28

  Pensionsbidraget er 9 procent.

 • Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  482.330 40.194,17 82.478 6.873,17 564.808 47.067,33
   Mest  505.351 42.112,58 86.415 7.201,25 591.766 49.313,83

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  519.165 43.263,75 88.777 7.398,08 607.942 50.661,83
   Mest  546.793 45.566,08 93.502 7.791,83 640.295 53.357,92

   

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere