Gå til sidens indhold

Løn regionalt ansat

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

 • Basisløn og pension pr. 1. april 2018
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  272.085 22.674 50.227 4.186 322.312 26.859
  2     1. år    2. år  278.426 23.202 51.397 4.283 329.823 27.485
  4  1. år    2. år    3. år  319.591 26.633 58.996 4.916 378.587 31.549
  4  2. år    3. år    4. år  319.591 26.633 58.996 4.916 378.587 31.549
  5  3. år    4. år    5. år  340.379 28.365 62.834 5.236 403.213 33.601
  6  4. år    5. år     357.577 29.798 66.009 5.501 423.586 35.299
  7       365.888 30.491 67.543 5.629 433.431 36.119
  8  5. år    6. år     390.629 32.552 72.110 6.009 462.739 38.562

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2018. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.738,81 2.978,23 42.336,19 3.528,02
  2 .- 3. år 30.200 41.038,48 3.419,87 48.614,18 4.051,18
  4 .- 5. år 34.600 47.017,59 3.918,13 55.697,04 4.641,42
  6 .- 7. år 39.500 53.676,16 4.473,01 63.584,77 5.298,73
  8. år og flg.  49.500 67.265,06 5.605,42 79.682,18 6.640,18
 • Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  490.423 40.868,58 90.532 7.544,33 580.955 48.412,92

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  527.113 43.926,08 97.305 8.108,75 624.418 52.034,83

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere