Danmark lammes af arbejdsgivernes lockout

Både stat, regioner og kommuner har nu varslet omfattende lockout med start 10. april. Dermed har de offentlige arbejdsgivere valgt at svare fagforeningernes moderate konfliktvarsel med en omfattende storlockout, der vil få uoverskuelige konsekvenser for samfundet.

440.000 offentlige ansatte er i dag blevet varslet til lockout af de offentlige arbejdsgivere, der dermed optrapper forhandlingsklimaet omkring de offentlige overenskomster.

Dermed lukker Danmark ned den 10. april, når lockouten træder i kraft på en lang række vitale områder for danskernes hverdag.

- Arbejdsgiverne skulle hellere se at komme med et realistisk forhandlingsforslag i stedet for at styre mod sammenbruddet. Jeg har meget lidt forståelse for, at vi nu står i en situation, hvor danskerne bliver ramt urimeligt hårdt, uden at der på noget tidspunkt har været ført realitetsforhandlinger, siger Camilla Gregersen.

Det er fortsat uvist præcist, hvilke områder der er omfattet af de konkrete lockouter, da hverken Staten, Danske Regioner eller Kommunernes Landsforening har afsendt de lovede lockout-varsler. Det vanskeliggør arbejdet med at kontakte og rådgive de berørte medlemmer af fagforeningerne. Men det er meldingen fra arbejdsgiverne, at arbejdspladserne vil være strategisk udvalgte efter, hvor det gør mest ondt på danskerne.

- Jeg sætter min lid til, at Forligsinstitutionen vil gøre alt, hvad der er muligt for at lande en aftale. Et regeringsindgreb til fordel for arbejdsgiverne vil være ødelæggende for tilliden mellem de offentlige arbejdsgivere og medarbejderne og vil samtidig sætte den danske model voldsomt under pres. Jeg vil opfordre Folketingets partier til at tænke sig grundigt om i den kommende tid, siger Camilla Gregersen.