120.000 medarbejdere i staten bliver lockoutet 10. april

Staten har her til formiddag varslet lockout på det statslige område. Det betyder, at store dele af samfundet vil blive lammet – og dermed optrapper innovationsminister Sophie Løhde den anspændte situation omkring de offentlige overenskomster.

Staten har her til formiddag valgt at lockoute stort set alle de statsligt ansatte, som dermed om en måned skal blive hjemme fra arbejde. Lockouten kommer som en reaktion på fagforeningernes konfliktvarsel, der omfattede 10-15 procent af medarbejderne.

- Jeg er ærgerlig over statens måde at besvare vores konfliktvarsel på. Det er kun arbejdsgiverne, der kan få gang i forhandlingerne ved at lægge noget på bordet, vi kan forhandle om – og det havde været det naturlige svar på vores konfliktvarsel. I stedet svarer de igen så aggressivt som muligt, og det mindsker håbet om, at der kan landes en aftale ad forhandlingens vej, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om der også lockoutes i kommuner og regioner, men både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner holder møder om emnet senere i dag.

- En omfattende lockout i hele den offentlige sektor vil skade hele samfundet. Det er et stort ansvar, som ministeren påtager sig her ved potentielt at lægge hele det offentlige område ned, og det går ud over borgerne. Det ville da være meget nemmere - og bedre for alle parter - hvis der blev landet en løsning sammen, men det forudsætter selvfølgelig, at de offentlige arbejdsgiver vil bøje sig, siger Camilla Gregersen.

Der er fortsat ikke kommet nyt for Forligsinstitutionen, hvor der fortsat sker forhandlinger. Men det er uvist, om forligsmanden ser en reel mulighed for at lande en aftale og dermed vil udskyde konflikt og lock-out.

Lock-out på statens område træder i kraft 10. april.