Magisterformand: March for Science markerer, at fakta skal vinde over mavefornemmelser

Søndag den 22. april går danskerne på gaden for at hylde videnskaben i København og Aarhus. Dansk Magisterforening er medarrangør af marchen, fordi forskning er drivkraft for samfundsudviklingen.

Investering i forskning kan sikre en bedre fremtid for samfundet og de kommende generationer. Det mener Dansk Magisterforening, der er medarrangør af March for Science i Danmark.

Fordomme må ikke bestemme retning
”March for Science er en vigtig hyldest til videnskaben og en reminder om, at mavefornemmelser og fordomme ikke må bestemme retningen for vores samfundsudvikling”, siger Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen. 

Respekt for arbejdet med vidensproduktion
Magisterformanden advarer mod, at ’alternative fakta’ tilsidesætter sagkundskaben i den offentlige debat og de politiske beslutningsprocesser.

”Viden er hele forudsætningen for vores demokrati. Forskning udvikler hele samfundet, giver nye arbejdspladser til alle faggrupper og bør også danne grundlag for politikernes beslutninger. Derfor skal der være respekt for det vigtige arbejde, det er at producere viden og forskning”, siger Camilla Gregersen.

Besparelser truer videnssamfundet
Camilla Gregersen peger på, at de politisk vedtagne besparelser på uddannelsesområdet truer videnssamfundet.

”Et videnssamfund kræver investeringer i videnskab indenfor alle discipliner. Forskningens stadige søgen efter nye erkendelser er drivkraft for innovation og udvikling. Det skal vi værne om og kæmpe for, og jeg mener, der skal investeres mere i forskning. Ved March for Science hylder vi viden og videnskab – det er en langtidsinvestering i fremtiden”.

Find info og program her.