Sådan foregår overenskomst-forhandlingerne

Overenskomstforhandlingerne kan få stor betydning for dit arbejdsliv. Men processen er lang, og hvordan får fagforeningen og dine repræsentanter egentlig indflydelse på det endelige resultat i OK 18?

Lige nu er DM og en stribe andre akademiske fagforeninger i gang med at indsamle forslag til overenskomstkrav. Selve indsamlingen kan foregå direkte blandt medlemmerne, der kan sende ideer til nye overenskomstkrav ind, eller via valgte repræsentanter i de politiske bestyrelser. De fleste forslag til krav udspringer af helt konkrete erfaringer, udfordringer eller forandringer på arbejdspladserne.

Forslag til krav formuleres

I DM foregår drøftelsen og formuleringen af forslagene i de lokale klubber på arbejdspladserne, eller ved at enkelte medlemmer sender forslag ind.

DM har nedsat et overenskomstudvalg, som har valgt seks overordnede temaer for kravene: Løn og pension, psykisk arbejdsmiljø, employability, usikre ansættelser, øremærket barsel og tillidsrepræsentantvilkår. Som medlem kan du sagtens foreslå krav uden for temaerne, men prioritering er et nøgleord for at få indflydelse, og de fælles temaer giver bedre mulighed for at prioritere.

Kravsindsamlingen løber fra januar til marts 2017 og den præcise tidsfrist varierer alt efter, om man administrativt ansat eller ansat i forsknings- og undervisningssektoren.

Prioriteringsfasen

Herefter skal kravene prioriteres i flere forskellige fora: Først i din DM-sektor, dernæst i DM’s centrale overenskomstudvalg, så hos Akademikerne og endelig fastlægger Akademikerne de fælles krav med CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg (på statens område) og Forhandlingsfællesskabet (på det kommunale og regionale område), inden kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2017.

Prioriteringsfasen løber fra april 2017 til november 2017. Og her gælder det om selv at have prioriteret grundigt, inden man møder op til den fælles fastlæggelse af krav med de 24 andre medlemsorganisationer i Akademikerne. Det er DM’s erfaring, at en tydelig prioritering øger vores indflydelse på Akademikernes samlede krav. Og når først DM’s krav er gennem dét nåleøje, er sandsynligheden for, at vores krav kommer med til de endelige forhandlinger, stor.