Folkehøjskoler

Højskolernes lærerforening (HL) er din fagforening, hvis du er underviser eller forstander på en dansk højskole eller ungdomshøjskole.

Vi arbejder som fagforening på 2 planer:

For det første for at ansatte på en højskole har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Her har vi en stor udfordring, nemlig at få organiseret 50 procent af lærere og forstandere på højskoleområdet. I øjeblikket har vi en organisationsprocent på ca. 35. Når vi kommer op på de 50 procent vil vi få større indflydelse, når der forhandles overenskomster med Finansministeriet.

For det andet rådgiver og hjælper vi det enkelte medlem i faglige spørgsmål angående løn og arbejdsforhold.

Meld dig ind eller få din kollega med. Vi har brug for det.

Bliv medlem

Som underviser i højskolen har du mulighed for at melde dig ind i Højskolernes Lærerforening (HL).

Indmeldelsen sker ved hjælp af den almindelige online formular til Dansk Magisterforening.

Du kan læse mere om medlemskab her

HL's velkomstfolder (pdf)