Studiejob

Du kan bruge din fagforening til at rådgive dig om fx løn, ferieregler, arbejdsmiljø eller barselsorlov. Også selvom det er studiejob, du har.

Lønnen i dit studiejob skal helst svare til dine kvalifikationer, men det gør den desværre ikke altid. Du kan få rådgivning om løn og ansættelsesvilkår som studentermedlem af DM.

Du skal selvfølgelig først lige finde studiejobbet og overbevise din kommende arbejdsgiver om, at du er den rigtige til jobbet.

cv og ansøgningstjek

Er du medlem af DM, så kan du også få en karrierekonsulent til at give både cv og ansøgning et eftersyn. 

Se gode råd om jobsøgning og få et ansøgningstjek

Ansættelseskontrakt for studerende

Hvis du er ansat mere end én måned og arbejder gennemsnitligt minimum otte timer om ugen, har du ret til en ansættelseskontrakt. Dette gælder uanset om du er privat eller offentlig ansat.

Ifølge loven om ansættelsesbeviser skal ansættelseskontrakten være skriftlig og udleveres inden én måned fra ansættelsesforholdets start.

Ansættelse i det private
Har du studiejob hos en privat arbejdsgiver, findes der ikke nogen aftaler eller overenskomster, der fastsætter løn- og arbejdsvilkår. Dem skal du selv aftale.

DM har lavet et udkast til en studenterkontrakt, samt en tjekliste og vejledning til kontrakten, så du kan være sikker på, at din kontrakt opfylder de lovpligtige krav, som ansættelsesbevisloven fastsætter.

Studenterkontrakt - privatansættelse (Word)
Tjekliste og vejledning til studenterkontrakt (Word)

Løn i studiejob

Ansættelse ved siden af studiet kan være givende både økonomisk og fagligt. Studerende ansættes ofte til at lave kvalificeret akademisk arbejde, og det er godt for udviklingen af de studerendes evne til at omsætte teori til praksis - og dermed gavnligt for dit cv. Lønnen skal helst svare til de kvalifikationer, der kræves af den studerende, men gør det ikke altid. Mange studiejob aflønnes efter HK-overenskomsten i staten – også efter at den studerende har bestået BA-eksamen, og det er ikke altid i orden.

Akademisk arbejde
Hvis du har opnået BA-graden og som studerende udfører akademisk arbejde, bør lønnen aftales ved særlig forhandling. Kontakt DM.

Er du bachelor, og der er tale om bachelorarbejde følges AC-overenskomst i staten. Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

For studentermedhjælpere (”piloter”) på Experimentarium er aftalt et skalalønsforløb samt forskudttidstillæg. Kontakt DM for nærmere oplysning.

For studerende ansat ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er det aftalt, at disse ansættes på AC-overenskomsten – også inden man har opnået en bachelorgrad. Du kan finde overenskomsten her:
Overenskomst – Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Studievejledere, studentermedhjælpere, instruktorer, hjælpelærere m.fl.
Studenterundervisernes Landsforbund – SUL - har indgået overenskomst for studenterundervisere ansat som instruktorer, timelønnede hjælpelærere, faglige vejledere, studentermedhjælpere (på studiesale, IT-rum biblioteker mv.) samt undervisningsassistenter på dispensation ved de højere uddannelsesinstitutioner.

Lønningerne er som følger:

Timeløn Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2018
 
Studenter-
medhjælpere
150,31 160,78 plus feriepenge
Studenter-
studievejledere
178,93 191,40 plus feriepenge
Instruktorer/
hjælpelærere
200,82 214,81 plus feriepenge samt
yderligere 1,5 times
forberedelse pr.
konfrontationstime
Undervisnings-
assistenter
226,95 242,76 plus feriepenge samt
yderligere 1,5 times
forberedelse pr.
konfrontationstime

DM har en samarbejdsaftale med SUL, som giver dig mulighed for både at være medlem af DM og SUL, når du arbejde inden for SUL’s område. Kontakt DM for nærmere information.

Studenterarbejde på museer mv.
Også her kan du blive ansat til at udføre akademisk arbejde. Hvis du som studerende udfører akademisk arbejde på et museum, skal lønnen aftales ved særlig forhandling. Kontakt DM.

DM har i samarbejde med Danske Arkæologistuderendes Landsforening – DALF – udarbejdet følgende anbefalinger for ansættelse af studerende ansat ved museer: 

DM og DALF's retningslinier ved ansættelse af arkæologistuderende ved museer

DM har en samarbejdsaftale med DALF, hvor du som medlem af DALF, kan få faglig rådgivning og hjælp med alt vedr. dine løn- og ansættelsesforhold ved gravearbejde til en særlig fordelagtig pris. Kontakt DM for nærmere information.

Ikke-akademisk studenterarbejde
Studerende, der er beskæftiget som kontorfunktionærer, aflønnes ved ansættelse i det offentlige i henhold til HK-overenskomst. Lønnens størrelse afhænger dels af tidligere beskæftigelse som studentermedhjælp og dels af hvor langt den studerende er kommet i studiet.

Staten

Timeløn, 1. april 2018 Stedtillægssats
Anciennitet Skalatrin Trin ll lll lV V Vl
1. år 8 1 114,75 117,02 118,59 120,87 122,44
2. år 8 2 114,75 117,02 118,59 120,87 122,44
3. år 9 3 116,66 118,99 120,60 122,93 124,54
4. år 9 4 116,66 118,99 120,60 122,93 124,54
5. år > 11 5 120,16 122,61 124,30 126,75 128,44

De kommunale satser afviger lidt fra statens satser.

Til de studerende, der har læst ved en højere læreanstalt i 2 år og har bestået de i dette tidsrum forudsatte prøver og eksaminer, kan der ydes kvalifikationstillæg, såfremt de udfører kvalificeret arbejde.

Ferie

Reglerne omkring ferie er ens for ansatte i studiejob og alle andre. Under DM’s rådgivningssider om løn og ansættelsesvilkår kan du læse om din ret til at holde ferie, om feriepenge og ferie med løn. Du kan også se, hvornår du skal varsle ferie og læse om dine rettigheder, hvis du bliver syg i ferien. 
Læs mere under Rådgivning

Har du ikke fået din feriegodtgørelse
Hvis din tidligere arbejdsgiver har glemt at overføre din feriegodtgørelse til FerieKonto, skal du gøre opmærksom på det. Hvis det ikke hjælper at ringe, kan du sende et brev. 

Skabelon til brev om manglende feriegodtgørelse (Word)

Kontakt DM
Hvis du er i tvivl om noget omkring dine ferieforhold, eller hvordan du får udbetalt dine feriepenge, er du som medlem af DM Studerende meget velkommen til at ringe til os på telefon 38 15 66 00 og få individuel rådgivning.