Magistergruppen i DR

Velkommen i Magistergruppen i DR, som er alle DR-medarbejdere, der er medlemmer af DM. Der er 200 magistre ansat i DR. Når du søger arbejde i DR, så kontakt os inden din ansættelsessamtale eller den første lønforhandling.

Kontakt magistergruppens formand Lars Trudsø

Vi har 5 tillidsrepræsentanter og 5 suppleanter, der hjælper dig og dine kolleger med lønforhandlinger og personalesager og stiller mandskab til overenskomstforhandlingerne med DR. Tillidsrepræsentanterne indgår desuden i samarbejdet mellem personale og ledelse i DR.

Magistergruppen holder generalforsamling en gang om året. Her vælger vi tillidsrepræsentanter og formand for gruppens bestyrelse.

Velkommen i DR - og som medlem i DM

Hvis du ikke allerede er medlem af DM, er din ansættelse en god lejlighed til at blive det. Som medlem kommer du til at høre til Magistergruppen, som består af 200 magistre i DR, hovedsageligt i programvendte stillinger i hhv. Radio, TV og Multimedie.
Som medlem af DM har du mange fordele:

Sammenhold stiller os bedre

Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi i overenskomstforhandlingerne.
Magistergruppen hører sammen med de andre akademikere i AC-gruppen, hvor vi tilsammen repræsenterer dobbelt så mange. De øvrige grupper er jurister og økonomer, ingeniører og bibliotekarer.

DRs ledelse kender organisationsprocenten. Jo flere, der er medlemmer, jo større vægt kan vi tale med i forhandlingerne.

Tillidsrepræsentanterne repræsenterer medarbejderne i de forskellige samarbejdsudvalg og Kontaktudvalget.

Et stærkt bagland

Dialogen med din nærmeste chef er ikke garanteret problemfri. Hvis din arbejdssituation bliver problematisk og hvis DR begår fodfejl i forhold til overenskomsten og til arbejdsmarkedets love og regler, kan du som medlem hente opbakning fra et stærkt bagland i DM.

Få en bedre overenskomst

På programsiden er vi ofte tætte kolleger med de ca. 1000 journalister ansat i DR. Deres overenskomst er en funktionsoverenskomst, som minder om vores, dog med en lavere basisløn. Hertil kommer i begge overenskomster individuelle personlige tillæg, som skal forhandles en gang årligt.

Støtte under konflikt

Som medlem er du sikret støtte – dvs. kompensation for tabt indtægt, som fx under den konflikt, som var tæt på at blive konkret i forbindelse med overenskomst 2004.

Få en bedre individuel løn

Brug din tillidsrepræsentant i de personlige lønforhandlinger. De kender lønniveauerne i huset og kan forhandle mere principielt end du selv kan. Det er især vigtigt, at din første indplacering ikke bliver for lav, for det er sværere at hæve niveauet efterfølgende.

Er du utilfreds med den løn du har forhandlet, kan du bede om en ny forhandling – sammen med din TR. Tillidsrepræsentanten forhandler også med ledelsen om funktionstillæg.

Brug os i hverdagen

DRs personalepolitiske princip er, at gode chefer skaber gode medarbejder og gode arbejdsvilkår. Derfor er mange aftaler decentraliseret til at være et spørgsmål mellem den enkelte chef og den enkelte medarbejder. Det udelukker ikke, at du stadig kan have brug for faglig rådgivning omkring dine rettigheder og pligter. Især hvis cheferne ikke er så gode, som de burde være.

Pressekort

Når du er ansat som programmedarbejder i DR, kan du som medlem af DM få et pressekort.

Hvad gør jeg?

Meld dig ind i DM via dm.dk eller ring på 38 15 66 00. Et medlemskab koster 1.139,00 kr. per kvartal for fuldtidsansatte, mindre for deltidsansatte og studerende.

Du er altid meget velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant i DR eller den faglige konsulent i DM

Katja Tuxen, tillidsrepræsentant og formand for Magistergruppen i DR

Faglige spørgsmål eller problemer?

Katja Sønder Tuxen
DR Kommunikation og HR 
DR Nyheder 
DR Økonomi
DR-Teknologi og Medieproduktion

Lars Trudsø
DR Medier
DR Danmark, København (Aktualitet og debat)
Generaldirektøren
DR Jura, Politik og Strategi

Anne Bro
DR Kultur 
DR Videnskab
DR Historie
DR Ung Kulturpartnere
DR Event
Suppleant for Carsten Wolf Andersen

Carsten Wolf Andersen
P2
DR Musik og Radio 
P3
Diskoteket
Koncerthuset
Suppleant for Anne Bro

Carsten Ortman
DR Danmark, Århus (Dokumentar, B&U, Distrikter)
DR Kultur, Århus (Tro)

Louise Broch 
Suppleant