Dansk Musikterapeutforening

Dansk Musikterapeutforening (DMTF) er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe.

Dansk Musikterapeutforening (DMTF) er en landsdækkende faglig klub, hvis formål er at samle musikterapeuterne som faggruppe, at udvikle og synliggøre musikterapi og musikterapeuters faglige kvalifikationer, samt at formulere og fastholde etiske principper for terapiarbejdet. 

Da titlen musikterapeut ikke er beskyttet, betragtes medlemskabet af DMTF som en garant for faglig kvalifikation og efterlevelse af etisk regelsæt.

Medlemmerne af DMTF er universitetsuddannede musikterapeuter med en bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad i musikterapi.

Bestyrelsen for DMTF

Formand:
Inge Kolind
Skovkrogen 10
8305 Samsø
T: 61 66 95 10 / 86 59 20 96

Næstformand:
Naja Henriette Bloch
Syrenvej 2
5500 Middelfart
T: 26 55 90 30

Kasserer: 
Lea Bahnsen
Ryes Passage 6 1. tv
9000 Aalborg
T: 25 71 59 03

Sekretær:
Nina Lomholt
Grønnegangen 6, st. tv.
9000 Aalborg
T: 30 62 33 95

Web-ansvarlig: 
Ann-Maria Nielsen
Stiholmsvej 9, 2. th.
3460 Birkerød
T: 28 76 61 68

Suppleant: 
Helle Kirstine Stubkjær Mumm 
Rughavevej 5, st. tv.
2500 Valby
T: 31 53 19 72

Opdateret 12/7/2018

Løn og ansættelse for musikterapeuter

Musikterapeuter ansættes i henhold til gældende overenskomster og indgåede aftaler mellem Dansk Magisterforening og arbejdsgiver, eller honorarlønnes ved privat praksis.

Grundlønnen for en fastansat musikterapeut ligger på løntrin 4. Derudover modtager en del musikterapeuter forskellige kvalifikations- eller funktionstillæg.

DM anbefaler, at man for honorarlønnet musikterapi modtager mindst 570 kr. i timen.

En spørgeskemaundersøgelse blandt DMTF's medlemmer i december 2011 viste en tendens til, at de fleste musikterapeuter har én større fast ansættelse og en eller flere freelance-opgaver ved siden af.

Der er desuden sjældent mere end én musikterapeut tilknyttet en arbejdsplads, hvilket gør at behovet for faglig sparring og kollegial supervision er stort. DMTF er i høj grad også grundlagt med det formål at dække nogle af de behov for faglig udveksling og støtte, som vores medlemmer kan have.

Bliv medlem

Medlemmer af DMTF er musikterapistuderende og uddannede musikterapeuter. 

Medlemskab af DMTF forudsætter medlemskab af DM, samt kendskab til og overholdelse af DMTF’s etiske retningslinjer. 

Nye medlemmer kan rette henvendelse til DMTF-kassereren

Læs mere om DMTF og indmeldelse på DMTF’s hjemmeside