Bestyrelsen for DM Offentlig

Vi er 9.500 DM'ere - generalister og specialister - som arbejder eller ønsker at arbejde med fx forvaltning, IT, miljø, kommunikation og rådgivning i kommuner, regioner og i staten.

I DMO arbejder vi politisk og praktisk for at skabe gode og trygge arbejds- og karrierevilkår inden for det offentlige område. Vi arbejder både for gode løn- og ansættelsesvilkår, men også for andre væsentlige vilkår på arbejdsmarkedet: Godt psykisk arbejdsmiljø, gode vilkår for arbejdssøgende og midlertidigt ansatte, gode vilkår for tillidsvalgte, aktivt klubarbejde, kompetenceudvikling, nye karriereveje, god ledelse, ligestilling og meget mere.

Herunder kan du se, hvem der er valgt ind i DMOs bestyrelse.

Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har et emne eller en problematik, som du ønsker, vi skal sætte fokus på. Eller hvis du ønsker at være med til at udvikle eller tilrettelægge vores mange medlemsarrangementer og -aktiviteter.

Du kan læse mere om bestyrelsens arbejde her på siderne

Formand
 Anne Bisgaard Pors
Anne Bisgaard Pors
Cand.mag. i filosofi og historie. Projektleder og fællestillidsrepræsentant for det teknisk administrative personale på Aalborg Universitet. 
Mærkesag: Dansk Magisterforening skal være en proaktivt og nærværende fagforening, som arbejder for medlemmer både på det individuelle, solidariske og politiske niveau.
T: 22 29 53 13


Næstformand
Anita Kildebæk Nielsen
ANITA KILDEBÆK NIELSEN
Cand.scient. i kemi, ph.d. i videnskabshistorie. Arbejder med projektledelse, procesfacilitering og ledelsesbetjening i fællesadministrationen på Københavns Universitet. Tillidsrepræsentant.
Mærkesag: Færre besparelser i det offentlige, gode vilkår for tillidsvalgte og værdifuldt medlemskab af DM for alle medlemsgrupper.
T: 23 49 90 04


Anders Christian Rasmussen
Anders Christian Rasmussen
Cand.scient. i biologi og ansat i Kolding Kommune. Arbejder med tilsyn og godkendelse af virksomheder og støjforhold i forhold til lokalplaner. 
Mærkesag: Løn- og ansættelsesforhold
T: 75 88 05 50


Andreas Bech
Andreas Bech
Cand.it fra IT-Universitetet. Ansat i Erhvervsstyrelsen hvor jeg arbejder med teleregulering. Tillidsmand for AC-klubben (primært DM- og DJØF’ere) siden 2010, og repræsentant i MSU (Ministeriernes Samarbejdsudvalg).
Mærkesager: Ud over at arbejde på at gøre Dansk Magisterforening til en nærværende fagforening, så interesserer jeg mig særligt for det politiske niveau, hvor der for tiden opleves et konstant pres mod stort set alt, som DM og fagforeninger har opnået og kæmper for. Aktuelt følger jeg også med i ”flytning af statslige arbejdspladser” – en proces, som desværre tager afsæt i ideologi og vælgertække frem for almindelig sund fornuft.
T: 35 37 01 30


Elisabeth Kreutzfeldt
Elisabeth Rafael Kreutzfeldt
Cand.mag. i Moderne Kultur- og Kulturformidling. Tillidsrepræsentant. Arbejder med politikudvikling i Guldborgsund Kommune.
Mærkesager: solidaritetsprincippet samt at omsætte strategisk dialog til anvendelig beslutningsgrundlag og konkrete TR-værktøjer.
T: 25 18 01 88


Foto mangler
Gregers Lysholm Petersen
Antropolog. Arbejder med it-sikkerhed på Science Fakultet, Københavns Universitet.
Mærkesag: Organisering på arbejdspladsen og inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser.
T: 30 24 80 64


Karin Hjortshøj Pedersen
Karin Hjortshøj Pedersen
Cand.scient. i biologi og ansat i Naturstyrelsen, tillidsrepræsentant. 
Mærkesag: Ledelse i det offentlige og konsekvenserne af New Public Management.
T: 40 85 70 55


Foto mangler
Knud Holt Nielsen
Ph.d. og cand. mag i historie og pædagogik. Kommunikationsrådgiver og tillidsrepræsentant for det teknisk administrative personale i Administrationscenter Arts på Aarhus Universitet.
Mærkesag: Dansk Magisterforening skal være en fagforening for akademikere ansat i alle typer stillinger, og vi skal bygge bro til de studerende og andre faggrupper for sammen står vi stærkest. Og så skal vi forstærke indsatsen for de nyuddannede og de løst ansatte.
T: 20 47 66 43


Lis Kræmmer
Lis Kræmmer
Cand.mag. i historie og fransk. Blandt andet HR-konsulent i DSB i en årrække, nu freelancer. Tillidsrepræsentant i 25 år. 
Mærkesag: Gode rammer og støtte til tillidsrepræsentanter, psykisk arbejdsmiljø.
T: 39 63 05 13


Mette Sejerup Rasmussen
Mette Sejerup Rasmussen
Cand.scient. i biologi. Ansat i Esbjerg Kommune. Arbejder med håndhævelse og naturpleje indenfor § 3-beskyttet natur, fredede- og internationale naturbeskyttelsesområder. Tillidsrepræsentant.
Mærkesag: Et DM for alle medlemsgrupper, Lønudvikling i det offentlige og tillidsrepræsentanters forhold og udvikling.
T: 20 30 63 99


Mia Vinkelman
Mia Vinkelman
Lærer og Cand. Pæd. i generel pædagogik. Underviser, konsulent, projektleder, arbejder for tiden med skoleudviklingsprojekter på professionshøjskolen Absalon og er ledig.
Mærkesager: DM tæt på medlemmerne, nye vilkår for ansatte/ fremtidens arbejdsmarked, gode vilkår for usikre ansatte og ledige.
T: 30 30 48 24


Foto mangler
Morten Kolstrup
T: 28 94 46 49


Poul Brinch Madsen
Poul Brinch Madsen
Cand.scient. havbiolog. Har været ansat i Miljøministeriet i en lang årrække.
Mærkesag: Løn- og arbejdsvilkår, psykisk arbejdsmiljø, uddannelse af tillidsrepræsentanter
T: 23 66 52 98


Signe Møller Johansen
Signe Møller Johansen
Mag.art. i Litteraturvidenskab og specialkonsulent på Københavns Universitet.
Mærkesag: Psykisk arbejdsmiljø, karriereveje og lønudvikling i det offentlige.
T: 61 77 67 44


Sune Bach
Sune Bach
Cand.tech.soc. og miljømedarbejder i Holbæk Kommune. Arbejder med jordforurening, grundvandsbeskyttelse, olietanke, varmeplanlægning.
Mærkesag: Alt for mange har svært ved at få deres hverdag til at nå sammen. DM skal kæmpe for medlemmernes faglighed – uden at det koster fritiden.
T: 60 62 58 29


Viktor Harder
Viktor Harder
Cand.mag. i psykologi og kommunikation, arbejder med HR i SKAT
Mærkesag: lediges vilkår samt ledelse på offentlige arbejdspladser.
T: 26 28 62 50

Opdateret 20/9/2017