DM Leder

Sektoren har over 1200 medlemmer i kommunale forvaltninger og institutioner, i statslige styrelser og virksomheder og i private virksomheder, hvis interesse- og opgavefelt breder sig over et stort område.

DM Leder mener

Fordele

DM Leder er et tilbud til alle, der arbejder med ledelse. Du kan få ledelsesrådgivning og kan deltage i faglige arrangementer, den årlige lederdag og har adgang til et solidt netværk af ledere. 

Mød bestyrelsen

DM Leder har en bestyrelse, hvis opgave det er at udvikle DM Leder, så sektoren bliver den mest attraktive sparringspartner for dig som højtuddannet leder.

Mød medlemmerne

Hvilke udfordringer oplever højtuddannede ledere i deres professionelle liv? Læs to medlemmers meget forskellige historier – måske genkender du noget?

Willerslev: Hvad er en god leder?

Hvad er god ledelse?