Aktiviteter

Afdelingen tilbyder mindst et arrangement om måneden, undtagen i juli. Alle aktiviteter er åbne for medlemmer af de regionale afdelinger med ægtefælle/ledsager.

Deltagelse kræver tilmelding – ofte i god tid af hensyn til reservation af lokaler eller andre faciliteter. Tilmelding sker til den, der står som tovholder for arrangementet.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til forbedringer og nye initiativer. Skriv til JETTE LASSEN

Det har siden afdelingens start været muligt at tilbyde medlemmerne et spændende og varieret foredragsprogram og mange fine ture baseret næsten udelukkende på medlemmernes ekspertise. Du kan tilbyde forslag til foredrag og ture ved at udfylde skemaet til oplysning om foredrag, som du finder nederst på denne side.

Indendørs arrangementer holdes så vidt muligt i DM’s mødelokaler, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Se også, hvad der foregår i afdelingens interessegrupper

Program maj - september 2018

Alle arrangementer er åbne for medlemmer af DM´s regionale seniorafdelinger med ledsager. Møderne finder sted i DM´s lokaler på Frederiksberg. Man skal tilmelde sig hvert arrangement til den nævnte tovholder. Afbud meldes til tovholderen, gerne før sidste tilmeldingsdato.

Download afdelingens aktuelle aktiviteter (pdf)

Se også materiale fra afdelingens tidligere aktiviteter her

Onsdag 29. eller torsdag 30. august kl. 11
Se København fra en anden vinkel – tur på Holmen

Mødested: Bus 9A's stoppested ved Fabrikmestervej i retning mod Refshaleøen. Begrænset deltagerantal 23 pr. tur.

Turistfører, cand.mag. Bente Lihn Jensen tager os med på en rundtur på Holmen, der består af flere kunstige øer. Holmen var i flere århundreder frem til 1993 hovedbasen for den danske orlogsflåde og Danmarks største arbejdsplads. I dag er det kun den nordligste af øerne, Nyholm, der fortsat tilhører Marinen, de øvrige øer huser hovedsagelig en blanding af uddannelsesinstitutioner, privat erhverv og boligområder. Vi starter med at gå en tur ud på Nyholm, hvor vi bl.a. skal se Rigets flag, Batteriet Sixtus, Mastekranen og Hovedvagten samt de mange træer, der har fået lov at blive stående. Efter Nyholm går vi tilbage til Frederiksholm, hvor turen startede, og videre til Arsenaløen. På turen ser vi på udvalgte seværdigheder – dog ikke Operaen. Turen slutter i området ved Trangravsbroen og Inderhavnsbroen. Der kan afsluttes med selvbetalt frokost m.v. på en nærliggende café.

Tilmelding senest mandag 20. august til Tom Carlsen, e-mail: tomcarlsen@mail.dk eller tlf.: 38 74 24 86 eller mobil: 50 35 10 82. Giv desuden besked, om du vil deltage i frokosten

Torsdag 20. september kl. 16-18 
Besøg i Københavns Byret

Mødested: Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.

Retsassessor Stig Nørskov-Jensen vil fortælle om arbejdet i Københavns Byret, og vi vil få en omvisning i rettens bygninger og se kunsten i de forskellige retsale. Byretten er den største af Danmarks 24 byretter med i alt 38 retssale til rådighed. Der er foruden retspræsidenten ansat 61 jurister samt ca. 160 ikke-jurister. Byretten behandler civile sager og straffesager, skiftesager, notarialforretninger samt fogedsager. Domhuset, der er opført i nyklassicistisk stil i årene 1805-15, er et hovedværk i dansk arkitektur og tegnet af professor og landbygmester C.F. Hansen, som blandt mange andre bygninger også har tegnet Vor Frue Kirke og det 2. Christiansborg samt "Metropolitanskolen" på Frue Plads. Domhuset har i de senere år gennemgået en omfattende restaurering, og bygningen er nu fredet. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage m.v. i byrettens kantine efter besøget.

Tilmelding senest mandag 10. september til Ingrid Sylvest Nielsen, e-mail: Ingrid.Sylvest@email.dk eller mobil: 31 55 23 03. Giv desuden besked, om du vil deltage i traktementet i kantinen.

Interessegrupper

Teaterkreds v. Sidsel Jacobsen: sidsel.b.jacobsen@gmail.com

Moderne kirkekunst v. Jette Lassen: jette-hans@lassen.mail.dk eller tlf.: 49 21 80 16

Skovtursgruppen, v. Kirsten Graa Thomsen: kgtsrt@thomsen.mail.dk eller mobil: 5071 6231

Rejseklub v. Ulla Retlev: uretlev@mail.dk eller tlf.: 45 81 53 02