Aktiviteter

Afdelingen tilbyder mindst et arrangement om måneden, undtagen i juli. Alle aktiviteter er åbne for medlemmer af de regionale afdelinger med ægtefælle/ledsager.

Deltagelse kræver tilmelding – ofte i god tid af hensyn til reservation af lokaler eller andre faciliteter. Tilmelding sker til den, der står som tovholder for arrangementet.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til forbedringer og nye initiativer. Skriv til JETTE LASSEN

Det har siden afdelingens start været muligt at tilbyde medlemmerne et spændende og varieret foredragsprogram og mange fine ture baseret næsten udelukkende på medlemmernes ekspertise. Du kan tilbyde forslag til foredrag og ture ved at udfylde skemaet til oplysning om foredrag, som du finder nederst på denne side.

Indendørs arrangementer holdes så vidt muligt i DM’s mødelokaler, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Se også, hvad der foregår i afdelingens interessegrupper

Program januar - maj 2018

Alle arrangementer er åbne for medlemmer af DM´s regionale seniorafdelinger med ledsager. Møderne finder sted i DM´s lokaler på Frederiksberg. Man skal tilmelde sig hvert arrangement til den nævnte tovholder. Afbud meldes til tovholderen, gerne før sidste tilmeldingsdato.

11. jan. 2018: Voldsomme oversvømmelser gør København til en bedre og grønnere by

Torsdag den 11. januar, kl. 14.30 - 16.30.

Mødelokale 3, 1. sal, Akademikertårnet, som ligger på hjørnet af Lindevangs Alle og Peter Bangs Vej –adressen er Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg.

Programchef i Københavns Kommune Lykke Leonardsen fortæller, hvordan København har oplevet en række voldsomme skybrud, som har kostet milliarder. Derfor har Københavns Kommune lavet verdens mest ambitiøse skybrudsplan, hvor en helt ny infrastruktur skal være med til at styre vandet sikkert gennem byen. Næste skridt bliver en stormflodsplan, som også skal være med til at sikre København, når havet stiger og risikoen for en stormflod kan true byen.

Tilmelding senest onsdag den 3. januar til Ingrid Sylvest Nielsen, e-mail: ingrid.sylvest@email.dk eller tlf.: 3155 2303.

14. feb. 2018: Production Design - Visuel Dramaturgi

Onsdag den 14. februar, kl. 14.30 - 16.30.

DM´s kantine på 4. sal, indgang Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Bo Emrik Pepke, tegner/kunstpædagog, underviser i Production Design 1995 - 2015 på. Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole, fortæller om hvad Production Design betyder for oplevelsen af en film. Med et righoldigt visuelt materiale rækkende fra Gary Larsson til Raffaello og filmklip fra The Simpsons til Døden i Venedig diskuterer Bo forudsætninger, principper og metoder for Production Designerens arbejde, der i sin essens er, at få indholdet i og betydningen af en dramatisk tekst omsat til et visuelt sammenhængende og troværdigt illuderende univers.

Tilmelding senest den tirsdag den 6. februar til Povl Høyer, e-mail: povl.hoeyer@post2.tele.dk eller tlf.: 2446 4563.

5. mar. 2018: Køn og seksualitet

Mandag den 5. marts, kl. 14.30 – 16.30.

Mødelokale 3, 1. sal, Akademikertårnet, som ligger på hjørnet af Lindevangs Alle og Peter Bangs Vej – adressen er Lindevangs Alle 2, 2000 Frederiksberg.

Dr. Phil i historie og filosofi Bente Rosenbeck vil beskrive udviklingen fra kvindestudier til kønsstudier igennem de sidste 40 år og vil fortælle om kvindeforskningen, som så dagens lys i 1970’erne og 1980’erne, om seksualitetsforskningen, især kvinders seksualitet og homoseksualitet, og om hvordan andre seksualitetsformer og seksuelle rettigheder er kommet højt op på den aktivistiske og politiske dagsorden.

Tilmelding senest den tirsdag den 25. februar til Lilian Skjernaa, e-mail: lilianskjernaa@gmail.com eller tlf.: 2855 7699.

11. apr. 2018: Udviklingen i Østeuropa

Onsdag den 11. april 2018, kl. 14.30 - 16.30.

DM´s kantine på 4. sal, indgang Peter BangsVej 30, 2000 Frederiksberg.

Lektor i statskundskab Søren Riishøj vil fortælle om da muren faldt og senere, da EU blev udvidet mod øst. Dengang var optimismen i højsædet. I 1989 troede mange på “historiens død” og den fri markedsøkonomis og det liberale demokratis verdensomspændende fremmarch. Foredraget vil forsøge at kortlægge, hvorfor Europa ikke som ønsket er blevet et udelt kontinent, og hvad vi kan lære af fortidens fejl.

Tilmelding senest den tirsdag den 3. april til Klavs Bender, e-mail: klavsbender@yahoo.dk eller tlf.: 3963 0440 eller mobil: 3091 5356.

28. maj. 2018: Grønland og miljøproblemer

Mandag den 28. maj, kl. 14.30-16.30.

DM´s kantine på 4. sal, indgang Peter BangsVej 30, 2000 Frederiksberg.

Cand.scient og tidligere chef for Grønlands Miljøundersøgelser Hanne Petersen vil fortælle om miljøproblemer i Grønland. Disse omfatter klimaændringer og de udefra kommende miljøforurenende stoffer, der bliver ført til Grønland med vind og strøm. De omfatter også miljøeffekter i forbindelse med olieefterforskning og minedrift i arktiske områder, hvor den lave temperatur kan forøge effekten. Desuden indgår, hvordan internationalt samarbejde om arktisk miljø indenfor klima og grænseoverskridende forurening kan medvirke til at begrænse effekter af miljøproblemer.

Tilmelding senest den tirsdag d. 21. maj til Tom Carlsen, e-mail: tomcarlsen@mail.dk eller tlf.: 3874 2486 eller mobil: 5035 1082.

Interessegrupper forår 2018

Teaterkreds v. Sidsel Jacobsen: sidsel.b.jacobsen@gmail.com

Moderne kirkekunst v. Jette Lassen: jette-hans@lassen.mail.dk eller tlf.: 49 21 80 16

Skovtursgruppen, v. Kirsten Graa Thomsen: kgtsrt@thomsen.mail.dk eller mobil: 5071 6231

Rejseklub v. Ulla Retlev: uretlev@mail.dk eller tlf.: 45 81 53 02

Download afdelingens aktuelle aktiviteter (pdf)

Se også materiale fra afdelingens tidligere aktiviteter her