Aktiviteter

Her kan du se en oversigt over aktiviteter som DM-seniorer Nordjylland afholder.

Efteråret 2018

Tirsdag d. 21. august 2018
kl. 10.00 til ca. 13.30


Oplev Vejlernes natur og historie (udflugt)

Kom med på tur til nogle af Vejlernes fugletårne og dæmninger, og hør om Vejlernes historie. Biolog Poul Hald-Mortensen, der har arbejdet godt 25 år i Miljøministeriet og 18 år i Aage V. Jensens fonde, viser rundt og fortæller.

Turen slutter ved Tømmerby Kirke med en storslået udsigt over Selbjerg Vejle, der før 1870 var en del af Limfjorden. 
Historiker Birgitte Wåhlin fortæller om kirken, der er en anselig romansk landsbykirke, og som bl.a. er interessant på grund af sine kvaderstensrelieffer.
Til slut spiser vi en sandwich sammen. 

Mødested
Vi mødes ved Bygholmvejlevej 640 - Bygholm Vejle Naturcenter. Ønsker du kørelejlighed, så sig til. Ved naturcentret fordeler vi os i det nødvendige antal biler for at blive transporteret rundt i det vidtstrakte område.

Tilmelding senest 17. august til Bodil Bjerring på bjerring@learning.aau.dk
Ledsagere er velkomne.

Afdelingens tidligere aktiviteter


6. juni 2018

Udflugt til Skovsgaard Hotel - en af Danmarks første socialøkonomiske arbejdspladser
v/ Kulturscociolog Carl Christensen

21. marts 2018
Færøerne og Danmark

v/ historiker, professor emeritus Uffe Østergaard

1. marts 2018
Kunsthal NORD

v/ kunsthistoriker Henrik Broch-Lips

29. januar 2018
Aalborgborgmestre 1919-1970

v/Jens Topholm, tidligere stadsarkivar i Aalborg.

29. november 2017
Generalforsamling med efterfølgende julefrokost

26. oktober 2017
Udviklingen i Bhutan – en succeshistorie for dansk bistand

v/Henrik A. Nielsen, chef for Danmarks repræsentationskontor i Thimphu 2007-12

21. september 2017
Perspektiver på EU's udvikling og Europapolitikken

v/Cand. Polit., seniorrådgiver Henrik Plaschke, Aalborg Universitet

31. august 2017
Dronninglund Slot og Sømosen

Historiker Birgitte Wåhlin, tidligere Aalborg Universitet, viser rundt på slottet og i kirken og fortæller om det samlede anlægs historie.

7. juni 2017
Biolog Hans Heidemann Lassen, tidligere Naturstyrelsen
Halkier Å (udflugt)

8. maj 2017
Biolog Anne Marie Steffensen, tidligere Nordjyllands Amt
Når kærulden blomstrer (udflugt til Lille Vildmose)

30. marts 2017
Professor, dr.scient. Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet
Om begrebet tid

23. februar 2017
Besøg i Folkekirkens Hus, Aalborg

30. januar 2017
Historiker Johan Klinge Sørensen, tidligere Københavns Dag- og Aftenseminarium
Det osmanniske riges opståen, kulmination og undergang ca. 1350-1920 og skitsering af problemstillinger i efterfølgestaterne i Tyrkiet, på Balkan og i Mellemøsten

1. december 2016
Generalforsamling

27. oktober 2016
Historiker, dr.phil. Knud Knudsen, Aalborg Universitet
Aalborgs udvikling fra industriby til det, den er i dag

21. september 2016
Professor, antropolog Peter Hervig, Aalborg Universitet
Danske mediers behandling af flygtninge og indvandrere i historisk perspektiv

16. august 2016
Leder af det historiske museum i Hammer Bakker Vagn Laustsen
Fra åndssvage til udviklingshæmmede og fra centralinstitution til udflytning (udflugt)

25. maj 2016
Biolog Anne Marie Steffensen, tidligere Nordjyllands Amt, og biolog mv. Sigurd Christensen
Natur og kultur i Store Vildmose (udflugt)

25. april 2016
Biolog mv. Sigurd Christensen og historiker Bente Bjørn
Fra roman til virkelighed. I Hans Kirks fodspor (udflugt til Gjøl)

24. februar 2016
Tidligere forstander mv. Henning Dochweiler
Stefan Zweig. Verden af i går – og i morgen

20. januar 2016
Professor, dr.phil. Anker Gemzøe, Aalborg Universitet
Svend Aage Madsens forfatterskab

3. december 2015
Generalforsamling
Otto Carlsen
Ny Dansk Begrebsordbog

30. september 2015
Amatørornitolog Tim Eistrup
Efterårsfugle i og omkring Ulvedybet ved Gjøl (udflugt)

27. august 2015
Historiker, tidligere Aalborg Universitet, Birgitte Wåhlin
Aggersborg. Trelleborganlæggenes betydning (udflugt)

7. maj 2015
Biolog Hans Heidemann Lassen, tidligere Naturstyrelsen, og tidligere museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum, Viggo Petersen
Natur og kultur omkring Villestrup  Å (udflugt)

22. april 2015
Tidligere international chef i Dansk Folkehjælp Allan Mygind Vokstrup
Danmark i Afghanistan. Er fred og forsoning mulig, og spiller vi en rolle

9. februar 2015
Professor emeritus Mogens Pahuus, Aalborg Universitet
Livsmodets dimensioner – fra natur til kultur

11. december 2014
Stiftende generalforsamling