DM-seniorer Nordjylland

Afdelingen henvender sig til efterlønsmodtagere og pensionister, herunder førtidspensionister. Magistre, som er på vej ud af arbejdsmarkedet for at gå på pension eller efterløn, er velkomne til at deltage som gæster i afdelingens aktiviteter i en tidsbegrænset periode.

Formål
Afdelingens formål er at bevare og styrke det regionale seniornetværk inden for DM gennem faglige, sociale og kulturelle aktiviteter samt politiske diskussioner. Egentlige fagpolitiske aktiviteter foregår gennem DM's Pensionistsektion.

Aktiviteter
Afdelingen har normalt et arrangement om måneden – dog ikke i sommerferien. Aktiviteterne veksler mellem foredrag om litteratur, historie, filosofi mv i den kolde årstid og udflugter for at studere natur og kultur i den varme årstid.

Alle aktiviteter er gratis for medlemmer. De annonceres i Magisterbladet.

Kontakt
Interesserede kan henvende sig til formanden, Bodil Bjerring.
Telefon: 98 14 59 63
Mobil: 24 64 21 36
E-mail: bjerring@learning.aau.dk