DM-seniorer Fyn

DM-Seniorer Fyn er for medlemmer af DM på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, det vil sige geografisk svarende til Region Syddanmark.

Målgruppe
DM-Seniorer Fyn henvender sig til pensionister og efterlønsmodtagere, herunder førtidspensionister inden for DM, der samtidig er medlemmer af DM’s Pensionistsektion. Magistre, som er på vej ud af arbejdsmarkedet og over i pension/efterløn, er velkomne til at deltage som gæster i klubbens aktiviteter i en afgrænset periode.

Formål
Afdelingens formål er at bevare og styrke det regionale seniornetværk inden for DM gennem sociale og kulturelle aktiviteter samt politiske diskussioner. Fagpolitiske aktiviteter foregår gennem DM’s pensionistsektion.

Aktiviteter
Afdelingen har normalt et arrangement en gang om måneden – dog normalt ikke i sommerferieperioden. Undergrupper inden for forskellige interesseområder kan oprettes og mødes efter behov. For tiden opererer vi med:

  • foredrag
  • museumsbesøg
  • udflugter, herunder sommerudflugten, der finder sted i maj eller juni måned
  • diskussioner af seniorpolitik
  • fælles deltagelse i pensionistsektionens årsmøde.

Det er gratis at deltage for medlemmer. Arrangementerne afholdes normalt i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense, kl. 14-16. Arrangementerne annonceres så vidt muligt også i Magisterbladet.

Kontakt os
Interesserede kan blive medlem af DM-Seniorer Fyn ved at udfylde indmeldelsesblanket