Pensionister

DM´s pensionistsektion har ca. 2.400 medlemmer, som er alderspensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister. Vi er en aktiv del af DM med særligt fokus på en udfarende seniorpolitik og på bedre vilkår for pensionisterne.