Overenskomst

2018

Tillidsvalgte

Hvad er din rolle som tillidsvalgt under OK18? Bliv klædt på til at svare på OK-spørgsmål fra kollegerne.