Søg på nettet

Løn i regioner

Overenskomstlønninger
1. januar 2014
A B Nettoløn
Eksklusive pension
Pension
Samlet bidrag
17,97 %
Total
Trin  Anc.   Anc.  Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
1 257.179,00 21.431,58 46.215,00 3.851,25 303.394 25.282,83
2   1. år   263.172,00 21.931,00 47.292,00 3.941,00 310.464 25.872,00
4  1. år    2. år   302.081,00 25.173,42 54.284,00 4.523,67 356.365 29.697,08
4  2. år    3. år   302.081,00 25.173,42 54.284,00 4.523,67 356.365 29.697,08
5  3. år    4. år   321.731,00 26.810,92 57.815,00 4.817,92 379.546 31.628,83
6  4. år    5. år   337.987,00 28.165,58 60.736,00 5.061,33 398.723 33.226,92
7 345.842,00 28.820,17 62.148,00 5.179,00 407.990 33.999,17
8  5. år    6. år   369.228,00 30.769,00 66.350,00 5.529,17 435.578 36.298,17

Specialkonsulent 463.555,00 38.629,58 83.301,00 6.941,75 546.856 45.571,33
Chefkonsulent 498.235,00 41.519,58 89.533,00 7.461,08 587.768 48.980,67

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret. Trin 7 bortfaldt 1.4.2003 for kategori A. Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A eller B). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (ovenfor anført som "udbetalt løn"). Dette betyder, at de 17,66 procent (17,97 procent fra 1. januar 2014) pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag på 17,66 procent (17,97 procent fra 1. januar 2014) af nettolønnen indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden.