Søg på nettet

Ret til løn under barsel og adoption

Retten til løn under barsel- og adoptionsorlov afhænger af, hvilken lov, overenskomst eller aftale du er omfattet af som lønmodtager.

Du kan læse en kort beskrivelse af, hvilke overordnede regler der gælder for det offentlige og private arbejdsmarked. I det relevante link kan du læse mere om, hvad der gælder for dit ansættelsesområde.

Offentligt ansat
På det offentlige område, er der i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2008 indgået 3 aftaler om barsel, som giver dig ret til løn under barsel og adoption i en vis periode. Disse 3 barselaftaler gælder for henholdsvis det statslige, kommunale og regionale område. Aftalerne gælder for børn født d.1. april 2008 eller senere.

Hovedprincippet for din ret til løn efter fødsel i disse aftaler er, at du som mor har ret til fuld løn i 14 uger efter barnets fødsel.
Efter denne periode gælder en 6+6+6-ordning, der betyder, at 6 ugers forældreorlov er øremærket til mor og 6 uger øremærket til far. De sidste 6 uger er en fælles lønret, som I kan vælge at dele mellem jer, eller I kan beslutte, at enten mor eller far skal bruge alle 6 uger. Hvis I er ansat efter samme barselaftale, har I ret til 6+6+6 ugers forældreorlov – i alt 18 uger med fuld løn efter den 14. uge.

Hvis I ikke følger samme barselaftale, har både mor og far har ret til at bruge de 6 ugers fælles lønret. Hvis mor er statsansat og far er kommunalt ansat, har I begge ret til 6+6 uger, i alt 24 uger med fuld løn efter den 14. uge.

Farens tidligere 2 ugers udvidet fædreorlov er indeholdt i de 6 ugers lønnet orlov, der er øremærket far.

Det er som hovedregel en betingelse for lønretten i de offentlige overenskomster, at arbejdsgiver modtager dagpengerefusion fra kommunen.

Privat ansat
Hvis du er privatansat vil dine lønvilkår under barsel- og adoptionsorlov være reguleret i enten en privat overenskomst eller i din individuelle ansættelsesaftale.

Hvis du er funktionær, har du som mor, ret til halv løn 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter. Funktionærloven giver ikke fædre eller adoptanter ret til lønnet forældreorlov.

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden.